Search
  • yifatlevy

מהי צורת הישיבה הנכונה בישיבה ממושכת?

שאלה : לפניכם 3 צורות ישיבה , אף אחת אינה נכונה לישיבה ממושכת . איזו ישיבה לדעתכם הכי פחות גרועה?

כשאני שואלת את השאלה בהרצאות - הרבה (לא הרוב) חושבים שהישיבה הזקופה היא הנכונה, כשלמעשה בישיבה הזאת חוסר השימוש במשענת גורם לזוקפי הגב להתאמץ ולכן אינה אפשרית לזמן ארוך.

לישיבה הזקופה נשתמש לפגישה קצרה וחשובה (ראיון עבודה, פרזנטציה, דייט...)

לישיבה ממושכת נשאף לשימוש במשענת הכיסא כמו בתמונה האמצעית ,אפילו אם גולשים קצת זה עדיין עדיף מהישיבה השמאלית בה הגוף כפוף קדימה והלחץ על הגב התחתון והצוואר גדול מאוד.
0 views0 comments

Recent Posts

See All

עשרת הדרכים לארגון בריא יותר

מצרפת כתבה עם המלצות שמרבית הסעיפים בה קשורים לארגונומיה והם חלק מההתערבות הארגונומית שהיא תחום רחב הרבה יותר מריהוט וסידור סביבת העבודה. כחלק מההדרכות והייעוצים הארגונומיים האישיים שאני נותנת לחברות