top of page

הכשרת נאמן ארגונומיה

הכשרת נאמן ארגונומיה הוא חלק מתכנית ספציפית להנהלה בהתאם למקום העבודה.

נאמן הארגונומיה יכול להיות אחראי ליישום עקרונות ארגונומיים אשר יקבעו ע"י ההנהלה כגון מניעת ישיבה ממושכת ללא הפסקה אצל עובדי משרד, גיוון במטלות אצל עובדי שטח, שמירה על חשיפה לאור טבעי, סדר בסביבת עבודה וחשוב ביותר - פעילות גופנית קצרה למניעת כאבים ופציעות.

הכנסת פעילות גופנית למספר דקות במהלך יום העבודה חשובה ביותר למניעת מחלות שלד-שריר, מניעת מחלות כרוניות כגון מחלות לב וסרטן, העלאת הריכוז ורמת האנרגיה הכללית, עליה במצב הרוח וירידה ברמת הדיכאון והחרדה ומכך עולה רמת היעילות.

את הפעילות יכול להעביר אחד מעובדי המקום/נאמן הארגונומיה סמוך לעמדות העבודה.

בהשקעה מינימאלית של הכשרת מספר נאמני ארגונומיה ,נחסך זמן יקר וכן נחסך הבאת מדריך חיצוני ובמקביל רמת התפוקה עולה.  

מניסיוני - פעילות כזאת ,בעיקר לפני ארוחת הצהריים, גם מבטיחה שיעורי השתתפות גבוהים.

נאמני ההדרכה יעברו הכשרה בזום ויקבלו דיסק או קורס דיגיטלי עם 25 סרטונים ודפי הדרכה בנושא יציבה נכונה, ישיבה נכונה, הרמה נכונה, תרגילים למקום העבודה, תרגילים למניעת כאבי גב וצוואר ותרגילי חיזוק ומתיחות לאורח חיים בריא.

הכנת תוכנית להנהלה ודו"ח לפי עובד

      .לאחר הייעוצים הארגונומים והכרת העובדים, סביבות העבודה ואופי החברה – ניתן להכין תכנית רלוונטית להנהלה ודו"ח לפי עובד

  .התכנית מותאמת אישית למקום העבודה ולעובדים וניתנתנת ליישום בעזרת נאמן הארגונומיה

.מטרת התכנית להנהלה - לעזור להטמיע את העקרונות הארגונומיים שנלמדו בהרצאה ובייעוץ האישי בהתאם לאופי הארגון

 התכנית כוללת סיכום כללי של סביבות העבודה, הריהוט והציוד והמלצות כלליות ,פשוטות וקלות ליישום, לקידום הבריאות בארגון אשר אשמח

.לעזור ביישומם (רובם ללא עלות)

.מטרת הדו"ח לפי עובד - לתת מענה לעובד מעבר להמלצות שניתנות לו בסיכום הייעוץ שאותן יכול לבצע לבד

.הדו"ח כולל המלצות ספציפיות לציוד לפי עובד (בדרך כלל אין צורך) ותיקונים לביצוע ע"י איש טכני או איש תחזוקה

 

bottom of page