top of page

תקנון ותנאי השימוש באתר

השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו כפוף לקבלת  תנאי השימוש המפורטים להלן-

באתר ישנם מידע ותכנים המוצגים באמצעות חומרים, תמונות, סרטוני הדרכה, כולם מוגנים בזכויות יוצרים, ואין רשות להעתיקם בכל אמצעי כלשהו ללא אישור בעלי האתר.  

 

כל המידע והתכנים נועדו לספק אינפורמציה וסיוע בלבד, מטרתם היא לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם. המידע והתכנים אינם מהווים תחליף לעצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להיוועצות אישית עם מומחה מתחום כלשהו. אין לפרשם כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על פני היוועצות רפואית ו/או אחרת.

 

המידע והתכנים המופעים באתר ניתנים ללא אחריות מכל סוג שהוא, לעיתים הם מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד, לכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.   

 

Ergofitness לא תשא באחריות לטעויות או שגיאות בחומר המוצג, כמו כן, לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג על ידי המשתמש או על ידי צד ג', כתוצאה ישירה או עקיפה.

 

בעת מקרה חירום רפואי ו/או אחר, אין להסתמך על תוכן האתר, אלא יש להיוועץ עם רופא מומחה לשם קבלת טיפול.  

 

לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי- Ergofitness, בעלי האתר, או כלפי צוות הכותבים המשתתפים בעריכתו.

 

ההתקשרות המחייבת בין מזמין שירות בהתאם למידע המפורסם באתר לבין בעל האתר הינה אך ורק לאחר חתימת הסכם הזמנת שירות.

bottom of page