top of page
חיפוש
  • yifatlevy

"סקר בריאות תעסוקתית ישראל 2022" - ד"ר לליב אגוזי

כתבתי כאן תקציר קטן ונקודות שקשורות לארגונומיה וקידום בריאות במקום העבודה. ממליצה לקרוא את הסקר המלא:מטרת הסקר - להעריך שיעורי פגיעות ותחלואה ולקשר בין תנאי העבודה, העיסוק ובעיות בריאות. 


הסקר נערך ע"י המוסד לבטיחות וגהות ושונה מנתוני ביטוח לאומי מאחר ולא כולם פונים לביטוח לאומי, אלה ימי המחלה משולמים ע"י המעביד.


בשניהם פגיעות שלד שריר היו השכיחות ביותר. 


נתונים מעניינים נוספים היו על סכרת, מחלות לב, שבץ, הבדל בין גברים ונשים וסיכוני נהגים (שווה פוסט נפרד).


עוד נתונים: 59% לא מקבלים הדרכה, 32% לא מעודכנים לגבי סיכוני בריאות בעבודה (מוסיפה ששניהם חובה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה).


מסקנה עיקרית - למקד הדרכת עובדים בתחום הבריאות התעסוקתית ולא רק בטיחות. 


צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page