Search
  • yifatlevy

עשרת הדרכים לארגון בריא יותר

מצרפת כתבה עם המלצות שמרבית הסעיפים בה קשורים לארגונומיה והם חלק מההתערבות הארגונומית שהיא תחום רחב הרבה יותר מריהוט וסידור סביבת העבודה.

כחלק מההדרכות והייעוצים הארגונומיים האישיים שאני נותנת לחברות - אני גם מעבירה להנהלה דף עם המלצות לשינויים בחברה.

ישנם המלצות שדומות ברוב החברות וישנם המלצות שמתאימות רק למקומות עבודה מסויימים ואני מכינה לכל חברה דף מותאם לה. רוב השינויים הינם פשוטים ולרוב אינם דורשים השקעה כספית או מאמץ לישומם, ואפילו יישום של חלק קטן מההמלצות - יכול לעשות שינוי גדול בבריאות העובדים בחברה.

calcalist.co.il/local_news/article/B1iC0qW00u?fbclid=IwAR2JJbmQ-AGCOQAI2NZWobuUNVTF0YfX_oSwEUmK2IU6CcdPsiK4qmuxD5E

3 views0 comments