Search
  • yifatlevy

5 יתרונות משמעותיים להרצאה און ליין

כמשתתפים בהרצאה - מה אתם מעדיפים, הרצאה און ליין או הרצאה פרונטלית?

מה אני מעדיפה? למרות שפלטפורמת הזום התחילה להתחבב עלי עם הזמן ולמרות היתרונות שמצאתי להרצאה בזום (שאותם אפרט בהמשך)- אני עדיין מעדיפה, למרות הנסיעות, את האנרגיות והאינטרקציה עם הקהל בהרצאות הפרונטליות.


מצרפת כאן 5 יתרונות משמעותיים שמצאתי להרצאה און-ליין -


- איסוף כמות רבה של משתתפים.


- צירוף מספר סניפים מרחבי הארץ והעולם להרצאה אחת.


- אפשרות להקליט את ההרצאה ולהעביר לעובדים חדשים ועובדים שלא נכחו בהרצאה

.


- שילוב תמונות העובדים במצגת והצגת פתרונות לסידור סביבת העבודה.


- העובד נמצא בסביבת העבודה שלו ויכול לתקן את סביבת העבודה שלו תוך כדי ההרצאה לפי הנחיות שלי.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

עשרת הדרכים לארגון בריא יותר

מצרפת כתבה עם המלצות שמרבית הסעיפים בה קשורים לארגונומיה והם חלק מההתערבות הארגונומית שהיא תחום רחב הרבה יותר מריהוט וסידור סביבת העבודה. כחלק מההדרכות והייעוצים הארגונומיים האישיים שאני נותנת לחברות